Digitala företaget2019-01-02T06:15:01+00:00
Vi på Ekonomipartner använder oss av appen Digitala Företaget från Björn Lundén Information. Med hjälp av denna tjänst kan du som kund på ett modernt sätt hantera alla flöden i mobilen eller via webben – fakturering, utläggshantering, tidsrapportering, körjournal m m.

Enkel ekonomi med appen ”Digitala företaget”

”Fota” dina kvitton och skicka in…

Vi på Ekonomipartner använder oss av appen Digitala Företaget från Björn Lundén Information. Med hjälp av denna tjänst kan du som kund på ett modernt sätt hantera alla flöden i mobilen eller via webben – fakturering, utläggshantering, tidsrapportering, körjournal m m. Kommunikationen kring materiallämning och kompletteringar sker direkt i appen och vårt adminverktyg. Snabbt och smidigt får vi in korrekta underlag för bokföringen. På så sätt minimeras tiden för detta och det blir också mycket enkelt att återkoppla till dig som kund om något är fel eller bristfälligt.

Fördelar med Digitala företaget:

  • Du som kund registrerar dina fakturor och kvitton direkt i appen
  • Flödet mellan dig som kund och oss som byrå automatiseras
  • Snygg ekonomiöversikt direkt i mobilen
  • Direktkommunikation i appen mellan byrå och kund

Det Digitala Företaget kan även köras på webben och man kan enkelt växla mellan app och webb.

Vill du som kund enbart ha återrapportering i appen? Då väljer du Ekonomiöversikten.

Med denna tjänst kan du som kund göra återrapportering direkt i mobilen i form av pedagogiska grafer och diagram som ger en tydlig överblick över företagets ekonomi och utveckling. Ekonomiöversikten är en del i den kompletta appen Digitala Företaget. En app i appen kan man säga. Med Ekonomiöversikten får man:

  • Klickbara grafer och diagram som visar företagets ekonomiska ställning
  • Resultatrapporter
  • Nyckeltalsrapporter
  • Skattebetalningsrapporter
  • Finansiella rapporter