Ekonomipartner kan bistå med professionell hjälp inom följande områden: Bokföring Redovisning Löneadministration Skattedeklaration Bokslut Årsredovisning Inkomstdeklarationer Ekonomisk rådgivning Ekonomisk förvaltning BRF

Våra tjänster

Ekonomipartner kan bistå med professionell hjälp inom följande områden:

Här nedan kan du läsa mer om vad vårt erbjudande innefattar inom respektive kategori. Har du några frågor eller funderingar – tveka inte att ta kontakt med oss för ett skräddarsytt upplägg.

Bokföring

Vi kan hjälpa dig med samtliga delar inom begreppet bokföring – och det oavsett vilken bolagsform det rör sig om. Vi bistår med allt från löpande bokföring till skattedeklarationer och bokslut samt årsredovisningar.

Genom att låta Ekonomipartner administrera ditt företags bokföring så säkerställs att alla underlag är korrekta och i balans, samtidigt som detta är förarbetet till själva bokslutet.

Oavsett om det gäller resultatrapporter, balansrapporter, kassaflöde eller hantering av räntekostnader, så ger vi dig en utförlig och logisk förklaring till siffrorna.

Det blir allt mer vanligt att företagets bokföring hanteras över ett webbgränssnitt och vi kan bistå ditt företag med de flesta på marknaden förekommande system.

Genom att ha en bokföring i ordning säkerställs att du har rätt information om hur ditt företag mår. Denna information ligger sedan till grund för olika typer av beslut och i kontakter med banken och andra intressenter.

Redovisning

Redovisningen kan beröra allt från löpande bokföring till årsredovisning och bokslut. Vi på Ekonomipartner har möjlighet att lägga upp en flexibel plan där du som kund kan välja precis vilken nivå du önskar använda dig av.

Genom att vi administrerar redovisningen så skapas en struktur som ger dig rätt kontrollnivå. Vi kan leverera finansiella rapporter och lagstadgad rapportering. Dessa ekonomiska rapporter kan senare ligga till underlag för företagets interna ekonomifunktioner.

Redovisningen ger en tydligare bild av företagets resurshantering. Idag vill olika intressenter veta hur ditt företag fungerar. Det handlar även om att ge en korrekt bild till delägare, anställda, finansiärer – men även till dina kunder och leverantörer.

Löneadministration

Det finns flera fördelar med att lägga ut löneadministrationen till oss på Ekonomipartner. Vi har möjlighet att hjälpa ditt företag med samtliga delar som berör löneadministrationen. Du får full kontroll på lönekostnaderna och har dessutom möjlighet att attestera dina medarbetares semester samt tidsredovisningar.

Genom att vi tar över ansvaret för ditt företags löneadministration så har vi möjlighet att hantera både löneutbetalningar och rapportering till skatteverket på individnivå.

Skattedeklaration

Ekonomipartner har möjlighet att hantera ditt företags moms- och arbetsgivaravgifter – det vill säga din skattedeklaration. Oavsett om du har månadsmoms, tremånaders- eller årsmoms så kan vi bistå dig med administrationen och säkerställa att ditt skattekonto är i balans.

Vi handlägger ditt företags skattedeklarationer elektroniskt när vi skickar in dessa till Skatteverket.

Vi kan på så vis säkerställa att in- och utgående moms stämmer varje månad samt att den är korrekt, framförallt om ditt företag handlar med övriga delar av världen.  Allt det arbete vi utför månadsvis leder även fram till att bokslutet eller årsredovisningen blir enklare att genomföra.

Bokslut

Vi på Ekonomipartner gillar att göra bokslut och önskar du hjälp med detta så fixar vi givetvis det. Ett bokslut kan se lite olika ut beroende på bolagsform och om man som delägare ska beskattas på lön eller enbart på resultat. Många företagare önskar även hjälp med hantering av periodiseringsfonder.

Ditt företag kan upprätta ett bokslut genom årsredovisning eller genom årsbokslut. Vilka regler som gäller varierar beroende på om ditt företag är en enskild firma, ekonomisk förening, ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Vi hjälper dig oavsett bolagsform.

Årsredovisning

En årsredovisning gäller ditt företags samtliga räkenskaper och är mer omfattande om man jämför med ett årsbokslut – dock regleras båda under årsredovisningslagen.

Till skillnad från årsbokslutet så ska en årsredovisning delges Bolagsverket. Årsredovisningen ska skickas in oavsett om företaget bedrivit verksamhet eller ej samt oavsett om det finns en utsedd revisor eller inte. Vi bistår givetvis ditt företag med upprättande av årsredovisning.

Om du är noggrann med din bokföring under året eller anlitar en redovisningsbyrå så underlättar det arbetet med årsredovisningen.

Inkomstdeklarationer

Oavsett om du är enskild näringsidkare eller delägare i aktie- eller handelsbolag så ska en inkomstdeklaration årligen lämnas in till Skatteverket.

När det gäller hanteringen av företagets bokslut, men även din och kanske andra delägares inkomstdeklaration, så kan vi agera ombud hos Skatteverket. På så vis tar vi hand om överlämningen av deklarationerna och hanterar ditt skattekonto så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Ekonomisk rådgivning

Ekonomipartner kan tillhandahålla ekonomisk rådgivning såsom hjälp för att lägga upp en fungerande struktur för hantering av din privat- och företagsekonomi. Vi kan beräkna olika scenarion samt hur mycket lön du och dina medarbetare kan tänkas lyfta.

Vi kan också bistå med hjälp för att optimera ditt företag och din ekonomi. Det kan exempelvis handla om att byta till annan bolagsform eller att rationalisera den löpande bokföringen och svara för skatteplanering – och allt däremellan.

Specialister på Brf

För Bostadsrättsföreningar erbjuder vi komplett ekonomisk förvaltning från avgiftsavisering till årsredovisning. Behöver ni hjälp med att upprätta en budget eller ändra era stadgar så ordnar vi det. Vi tillhandahåller också styreutbildningar och styrelserådgivning och kan hjälpa till att hålla i ordförandeklubban på er årsstämma om ni vill.