Vi håller isär din privata och företagets ekonomi.


Ett komplett utbud av ekonomiska tjänster.


Vill du starta företag?
Vi hjälper dig på vägen.


För en trygg och säker boendeekonomi.

Bostadsrätter

Ekonomipartner har hög kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med upprättande av ekonomiska planer och med intygsgivning vid både nyproduktion och ombildningar. Givetvis åtar vi oss också att sköta allt det löpande som ekonomisk förvaltare när det gäller en bostadsrättsförening.

Nedan kan du se vilka tjänster vi kan bistå med:

 • Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
 • Kostnadskalkyl vid nybyggnation
 • Ekonomisk förvaltning
  • Hyresavisering
  • Bokföring/Årsredovisning
  • Pantsättningsregister
  • Lägenhetsregister
 • Styrelserådgivning